En bils sista plats

När en bil når den punkt där reparationerna blir alltför kostsamma, vad ska man då göra med den? Kan man återanvända några delar eller måste den helt enkelt kasseras? Vem är det som arbetar på en bilskrot och vad innebär det dagliga arbetet?

När en bil är så sliten eller trasig att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att reparera den, hamnar den vanligtvis på en bilskrot. Bilskroten är en plats som oftast finns i utkanten av städerna eller på landsbygden. Där kan man se högar av bilar som väntar på att bli vidarebefordrade. Bland dessa bilar finns både rostiga och gamla fordon, men ibland kan det även finnas helt nya bilar som varit inblandade i allvarliga olyckor och inte längre går att laga. De flesta bilarna transporteras till skroten med hjälp av bärgningsbilar, men det finns även fall där någon kört sin bil dit på egen hand. Om man väljer att skrota bilen själv är det viktigt att man först kontaktar personalen på skroten för att säkerställa att de har tillräckligt med utrymme att ta emot bilen.

Återvinning av delar

Även om en bil ska skrotas innebär det inte att alla delar på bilen är obrukbara. Det finns ofta fordon som antingen är helt nya eller nyligen har fått vissa delar utbytta, vilket innebär att dessa delar fortfarande är fullt fungerande. När en bil lämnas in till skroten bör den vara intakt, men om det finns någon särskilt dyrbar del som man vill ta ur bilen kan man fråga skroten om de kan gå med på det. I allmänhet är det dock genom att plocka ut fungerande delar och sälja dem vidare som företaget kan tjäna pengar. Som kund kan man också kontakta en bilskrot om man behöver byta ut en viss del på sin bil, eftersom de ofta har begagnade delar till förmånliga priser.

Eftersom arbetet på en bilskrot innebär hantering av fordon är det bilmekaniker som utgör personalen. Deras uppgift är att bedöma de inkommande bilarna, plocka ut fungerande delar som kan säljas vidare och ta bort miljöfarliga komponenter som inte kan användas på nytt. Däck, olja, diesel och bensin är exempel på sådana delar som töms och hanteras på ett miljövänligt och korrekt sätt.