Rätt brandskyddsutbildning kan rädda liv

Alla kan delta i en grundläggande brandskyddsutbildning som ger trygghet och handlingskraft både på arbetsplatsen och i hemmet om det skulle börja brinna.

Många tänker att de vet vad de ska göra om det börjar brinna. Det kan vara en överhettad kastrull på spisen, stearinljus som brunnit ner och tänt eld på bordsdekorationer eller en gardin som fladdrat över ett värmeljus i personalrummet och fattat eld. Man har hört talas om bränder och hört vad andra gjort när det börjar brinna. Kanske man till och med har en brandsläckare i hallen.

Men när det verkligen börjar brinna är det lätt att man grips av panik och slutar agera rationellt. Man glömmer var brandsläckaren står och man vet inte hur den fungerar. Är man på jobbet kanske andra reagerar med samma panik och man börjar springa runt varandra. Det är i de ögonblicken man inser att man kanske borde ha övat på utrymning och brandsäkerhet.

En brandskyddsutbildning som förebygger och ökar handlingskraften

Det räcker inte alltid med att veta vad man ska göra om olyckan är framme. Det allra bästa är att ha övat på situationen för då minns man lättare. Om man anlitar ett företag, exempelvis SBA Drift, som kan komma ut på plats och informera om brandskydd blir det mycket mer effektivt. Man blir medveten om vad man ska göra, vem som ska göra vad och var uppsamlingsplatser och släckningsmaterial finns.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser, företag och verksamheter ha ett systematiskt brandskyddsarbete och intern brandskyddskontroll av en brandskyddsansvarig. Ansvaret ligger alltså på företaget eller verksamheten att se till att man har utbildat sin personal. Då är det också viktigt att den person som är utsedd till brandskyddsansvarig antingen alltid är på plats eller har utsett en ersättare som är medveten om vad som ska göras om det börjar brinna.

Viktigt med brandskydd

För att skydda byggnader från att brinna ner behövs olika typer av brandskydd. Då kan byggnader delas in i sektioner och på så sätt bromsa en eventuell brand.

Den nya byggnaden skulle snart börja byggas. Planeringen hade tagit lång tid och Niklas gladde sig åt att äntligen komma igång. Det skulle bli ett företagshotell där man kunde hyra kontor och konferensrum. Flera företag hade redan visat sitt intresse och bett honom kontakta dem när lokalerna var klara för inflyttning.

Det hade varit mycket att tänka på även om byggfirman hade bra koll på allt som skulle ske. Men Niklas hade själv tagit kontakt med ett företag som arbetar med brandskydd. Han ville försäkra sig om att det blev ordentligt gjort så att byggnaden, vid en eventuell brand, skulle ha de bästa förutsättningarna.

Brandskydd är en bra försäkring

Niklas hade gått igenom byggnaden tillsammans med brandskyddsföretaget. Det var flera saker som de kunde göra för honom. Mellan taksektionerna skulle det läggas in brandisolering. Fasaden skulle målas med en brandskyddsmålning och mycket mer. Han fick information om det men överlät utförandet till dem som hade kunskapen om allt inom brandskydd.

Anledningen till allt detta var för att säkra byggnaden och även de människorna som arbetade där. Niklas kände sig nöjd inför byggstarten. Han hade en byggfirma som hade de olika hantverkare som behövdes. Så var det brandskyddsföretaget som skulle se till att byggnad var så säker som den bara kunde vara. Niklas kände sig trygg med de professionella arbetarna han hade i sitt team. Införskaffa brandskydd av högsta klass för säkrare lokaler: www.brandskydd.nu