Företagslarm är bra för försäkringspremien

För att få de bästa premierna på försäkringar är det viktigt med företagslarm. Det kan handla om bland annat inbrottslarm, övervakningskameror och brandlarm.

Den lilla verkstaden hade haft problem med stölder under de senaste veckorna. Verktyg och maskiner samt material hade blivit stulet. Allt kanske inte var jättedyrt men blev ändå en kostnad för företaget som de hade kunnat vara utan. Därför bestämde företagaren Martin att det var dags att göra något åt det.

Han hörde sig för med vänner och bekanta som drev företag för att höra vilken typ av åtgärder de vidtagit och vilka företag de anlitat. Något som alla hade var företagslarm som inbrotts- och brandlarm. Risken för brand fanns, så brandlarm var nog inte så tokigt. Men viktigast av allt var att installera ett inbrottslarm.

Företagslarm en bra investering

Martin tog kontakt med det säkerhetsbolag som verkade vara mest anlitat i trakten. De bokade in ett möte för att komma överens om vilket företagslarm som skulle passa och boka in installation. Han fick då veta att de larmen han tänkte installera troligtvis skulle sänka företagets försäkringspremie, något som alltid var välkommet.

De kom överens om att han skulle beställa båda företagslarmen och att de skulle installeras inom den närmaste veckorna. Nu när Martin tänkte på det kunde han inte förstå att han inte gjort det tidigare. Efter att ha ringt till försäkringsbolaget visade det sig att representanten från säkerhetsbolaget hade haft rätt. Det blev en billigare försäkring. Innan dess skulle han själv hålla extra koll på verkstaden. Skaffa företagslarm här för att säkra din lokal: företagslarm.nu