Solcellsleverantör – egen elproduktion

Solens energi är en fri tillgång för alla människor. Solljus går att ta tillvara med modern teknik. En solcellsleverantör kan installera solpaneler på ditt tak.

Att generera solenergi i egen regi, har länge betraktats som en utopi som bara hängivna miljövänner trott på. Under de senaste tio åren har tekniken för att fånga in solljus utvecklats drastiskt. Idag finns förutsättningar för en privatperson att producera sin egen el genom att montera solpaneler på sitt eget villatak.

Du bor i ett välisolerat hus som byggts vid millennieskiftet. Ditt hus har ett modernt uppvärmningssystem med golvvärme och värmepump. Men även i ett sådant hus stiger kostnaderna för energi. Dina hushållsapparater och din värmepump behöver el för att fungera och visst skulle du vilja ha egenproducerad el till din nyinköpta elbil.

Solcellsleverantör – installera solpaneler

Du kan inte särskilt mycket om solceller och kontaktar därför en solcellsleverantör, som kortfattat förklarar hur solceller fungerar. En solcell har en beläggning av halvledarmaterial. Mellan fram- och baksida på cellen uppstår spänning. Genom att koppla in en elkabel genereras likström, som sedan omvandlas till växelström via en växelriktare. Den strömmen kan du ta ut i dina olika uttag för belysning, hushållsapparater med mera.

En solcellsleverantör hjälper dig med en investeringskalkyl. Ditt hustak ligger i en bra riktning med hänsyn till solinstrålning och taken skyms inte av höga träd, skorsten eller master. Kalkylen visar att du under vissa tider kommer att producera mer el än vad huset förbrukar. Den överskottselen kan du sälja till det fasta elnätet.

För mer info kring en solcellsleverantör, gå till denna webbsida: https://www.elavsol.se/