Några viktiga frågor kring pallställ

Om du jobbar med pallställ finns det vissa saker du kanske har undrat men inte fått något riktigt svar på. Här tar vi upp tre frågor som vi ger svaret på.

Första frågan du kanske har funderat på är huruvida arbetsmiljöverket kräver besiktning av pallställ. Det gör de inte. Det kan dock vara en god rutin för ett företag att ha regelbundna inspektionsrutiner att kontrollera att pallställen fortfarande är i gott skick och inte har ändrats eller skadats. Detta kan annars skapa risk för olyckor i arbetsområdet.

Säkerheten på arbetsplatsen är i sig reglerat. Därför finns det regler för utformning av en arbetsyta där man måste förhålla sig till märkning, stötskydd, inträngningsskydd och förankring av pallställ. Dessutom måste de policyer som fastställts av en arbetsgivare ange hur ofta inspektioner ska göras, vilka punkter som ska inspekteras och vem som är ansvarig för inspektionen.

Hur mycket får ett pallställ väga samt vad är pallställage?

När du ska avgöra hur mycket ett pallställ kan väga måste du först se på hur mycket varje pall kan väga. Börja med vikten på själva pallstället (per styck) och bestäm sedan hur många pallar som kan bäras upp av lagerbalken. Om lagerbalken klarar 900 kg per styck, och det ska vara 3 pallar tvärs över, så måste bärbalken vara stark nog att klara mer än 2700 kg jämnt fördelat.

Ett pallställage är en sammansättning av flera pallställ, där ett pallställ är en enkel hylla och pallställage är ett helt system av pallställ.