Narkotikabruk kan få allvarliga konsekvenser

Narkotikabrott i Sverige ökar dramatiskt. Vårt land har strikta lagar som kan leda till allvarliga påföljder även för mindre förseelser. Samtidigt finns det hjälp att få för dem som har hamnat i missbruk.

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Under år 2020 rapporterades över 124 000 anmälningar till polisen angående olika former av narkotikarelaterade brott. Det kan handla om bruk, innehav eller smuggling av narkotika. Statistiken visar att dessa brott också ökar i landet. Jämfört med tidigare år har brotten mot narkotikalagstiftningen ökat med hela 39 procent under det senaste årtiondet. Dessa siffror är avskräckande och indikerar på en omfattande narkotikaproblematik i Sverige. Samtidigt belyser det en annan viktig faktor, nämligen att Sverige har en restriktiv narkotikapolitik och stränga lagar, vilket innebär att en anmälan och eventuellt en dom kan bli aktuellt även vid mindre överträdelser.

Behandlingsmöjligheter kan erbjudas

Att bli dömd för narkotikabrott kan prägla resten av ens liv, även vid mindre förseelser eller vid enbart eget bruk av narkotika. Det kan dock finnas bakomliggande orsaker till varför en person misstänks för narkotikabrott, exempelvis ett underliggande missbruk. I sådana fall har man rätt till behandling för att kunna bli drogfri igen. Vid motstånd mot missbruksbehandling kan det till och med bli aktuellt med tvångsvård. Det är dock en lång process innan man når den punkten, och faktum är att de flesta faktiskt vill ha hjälp för att bli av med sina narkotikarelaterade problem.

Se mer på www.narkotikabrott.nu.